google-site-verification=VcHr3wbNvRc4nfHfAiXig8Sq5iql5KGKe_9cfAPP-w4
top of page

ರೋಗಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು //

ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ 9420041010 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ //

ನ ​​​​​ ನಾನು ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಮೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ?

ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು //

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು

bottom of page